Liên hệ

Hãy liên hệ khi bạn gặp bất cứ vấn đề nào liên quan đến công ty hoặc dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Phân cách địa chỉ email bằng dấu phẩy.
  • CÔNG TY TNHH I VI
  • 48-50 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 28 3773 8000
  • info@innovavivendi.com